Bella Pierre Hòn Đá Đẹp - dòng mỹ phẩm khoáng của tương lai!

Tư vấn bộ sản phẩm

 Bộ xanh (Deep Ocean):

  1. Tạo bóng mắt: một bước quan trọng để tránh cho màu phấn mắt bị nhòe hoặc tạo nếp là kiềm dầu cho bầu mắt. Hãy bắt đầu với kem lót trang điểm Bellapierre. Dùng một miếng vải cotton mềm hoặc đầu ngón tay thoa kem lót toàn bộ phần bầu mắt trên từ phần lông mày xuống đến đường viền mắt, thêm một lượng nhỏ ở phần dưới đường viền mắt dưới nếu cần.
  2. Kẻ mắt: dùng cọ mắt đã làm ẩm tán màu mắt “Refined” dọc theo đường viền mắt trên và dưới.
  3. Màu mắt bắt sáng: dùng cọ mắt hình bầu dục Bellepierre tán đều màu mắt “Ocean” ở phần xương lông mày và tuyến lệ. Luôn luôn dùng nắp của hộp phấn mắt để pha trộn các màu mắt và loại bỏ phấn thừa.
  4. Màu mắt nền sáng: để tạo ra “hiệu ứng mắt xanh”, kết hợp một màu mắt sáng màu và một màu tối hơn. Tán đều màu “Ha ha” theo hướng đi lên của bầu mắt.
  5. Tán đều màu tối hơn ở dưới mí mắt. Lúc này, bạn đã sử dụng kem lót, màu bắt sáng và kẻ mắt, cần phải dùng thêm một màu mắt tối nữa. Dùng cọ mắt tán đều màu “Refined” từ đường viền mắt, tạo thành một hình chữ V ở đuôi mắt rồi tán đều màu sao cho không nhìn thấy đường kẻ mắt.

 

Bộ tím (Purple Storm):

       1. Tạo bóng mắt: một bước quan trọng để tránh cho màu phấn mắt bị nhòe hoặc tạo nếp là kiềm dầu cho bầu mắt. Hãy bắt đầu với kem lót trang điểm Bellapierre. Dùng một miếng vải cotton mềm hoặc đầu ngón tay thoa kem lót toàn bộ phần bầu mắt trên từ phần lông mày xuống đến đường viền mắt, thêm một lượng nhỏ ở phần dưới đường viền mắt dưới nếu cần.

       2. Kẻ mắt: dùng cọ mắt đã làm ẩm tán màu mắt “Calm” dọc theo đường viền mắt trên và dưới.

       3. Màu mắt bắt sáng: dùng cọ mắt hì

nh bầu dục Bellepierre tán đều màu mắt “Exite” ở phần xương lông mày và tuyến lệ. Luôn luôn dùng nắp của hộp phấn mắt để pha trộn các màu mắt và loại bỏ phấn thừa.

       4. Màu mắt nền sáng: để tạo ra “hiệu ứng mắt tím”, kết hợp một màu mắt sáng màu và một màu tối hơn. Tán đều màu “Lavender” theo hướng đi lên của bầu mắt.

       5. Tán đều màu tối hơn (Lavender) ở dưới mí mắt. Lúc này, bạn đã sử dụng kem lót, màu bắt sáng và kẻ mắt, cần phải dùng thêm một màu mắt tối nữa. Dùng cọ mắt tán đều màu “Calm” từ đường viền mắt, tạo thành một hình chữ V ở đuôi mắt rồi tán đều màu sao cho không nhìn thấy đường kẻ mắt.

Bộ khói (Smoky Eyes):

  1. Tạo bóng mắt: một bước quan trọng để tránh cho màu phấn mắt bị nhòe hoặc tạo nếp là kiềm dầu cho bầu mắt. Hãy bắt đầu với kem lót trang điểm Bellapierre. Dùng một miếng vải cotton mềm hoặc đầu ngón tay thoa kem lót toàn bộ phần bầu mắt trên từ phần lông mày xuống đến đường viền mắt, thêm một lượng nhỏ ở phần dưới đường viền mắt dưới nếu cần.
  2. Kẻ mắt: dùng cọ mắt đã làm ẩm tán màu mắt “Noir” dọc theo đường viền mắt trên và dưới.
  3. Màu mắt bắt sáng: dùng cọ mắt hình bầu dục Bellepierre tán đều màu mắt “Snowflake” ở phần xương lông mày và tuyến lệ. Luôn luôn dùng nắp của hộp phấn mắt để pha trộn các màu mắt và loại bỏ phấn thừa.
  4. Màu mắt nền sáng: để tạo ra “hiệu ứng mắt khói”, kết hợp một màu mắt sáng màu và một màu tối hơn. Tán đều màu “Tin Man” theo hướng đi lên của bầu mắt.
  5. Tán đều màu tối hơn (Noir) ở dưới mí mắt. Lúc này, bạn đã sử dụng kem lót, màu bắt sáng và kẻ mắt, cần phải dùng thêm một màu mắt tối nữa. Dùng cọ mắt tán đều màu “Noir” từ đường viền mắt, tạo thành một hình chữ V ở đuôi mắt rồi tán đều màu sao cho không nhìn thấy đường kẻ mắt.
-->

1.      Tạo bóng mắt: một bước quan trọng để tránh cho màu phấn mắt bị nhòe hoặc tạo nếp là kiềm dầu cho bầu mắt. Hãy bắt đầu với kem lót trang điểm Bellapierre. Dùng một miếng vải cotton mềm hoặc đầu ngón tay thoa kem lót toàn bộ phần bầu mắt trên từ phần lông mày xuống đến đường viền mắt, thêm một lượng nhỏ ở phần dưới đường viền mắt dưới nếu cần.

2.      Kẻ mắt: dùng cọ mắt đã làm ẩm tán màu mắt “Calm” dọc theo đường viền mắt trên và dưới.

3.      Màu mắt bắt sáng: dùng cọ mắt hình bầu dục Bellepierre tán đều màu mắt “Exite” ở phần xương lông mày và tuyến lệ. Luôn luôn dùng nắp của hộp phấn mắt để pha trộn các màu mắt và loại bỏ phấn thừa.

4.      Màu mắt nền sáng: để tạo ra “hiệu ứng mắt tím”, kết hợp một màu mắt sáng màu và một màu tối hơn. Tán đều màu “Lavender” theo hướng đi lên của bầu mắt.

5.      Tán đều màu tối hơn (Lavender) ở dưới mí mắt. Lúc này, bạn đã sử dụng kem lót, màu bắt sáng và kẻ mắt, cần phải dùng thêm một màu mắt tối nữa. Dùng cọ mắt tán đều màu “Calm” từ đường viền mắt, tạo thành một hình chữ V ở đuôi mắt rồi tán đều màu sao cho không nhìn thấy đường kẻ mắt.